0

GO! Scholengroep Xpert

Terug naar projecten
GO!
Onderwijs
2023
Vlaanderen

GO! Scholengroep Xpert en Van Roey Services besparen samen meer dan 4000 ton CO2!

GO! Scholengroep Xpert en Van Roey Services ondertekenden samen een energieprestatiecontract voor negen sites en vijftien scholen in Noord-Limburg, goed voor 50.000m² oppervlakte. Dit initiatief, ondersteund door het Vlaams Energiebedrijf (VEB), onderstreept nog maar eens de toonaangevende rol van Van Roey Services als Energy Services Company (ESCO) en hun expertise in het verduurzamen van bestaand patrimonium.

0
CO²-reductie
4000 ton
Elektriciteitsbesparing
29%
Aardgasbesparing
15%

Een energieprestatiecontract houdt in dat een ESCO, in dit geval Van Roey Services, verantwoordelijk is voor de belangrijkste energie- en duurzaamheidsaspecten: van energiestudies tot de uitvoering van energiebesparende maatregelen, het onderhoud van de faciliteiten en vooral de energieprestatiegaranties. Dit alles werd vastgelegd in een Onderhoud- en EnergiePrestatie Contract (OEPC). Deze aanpak heeft zich ondertussen al ruimschoots bewezen als een doeltreffende manier om impactvolle energiebesparingen te realiseren én te garanderen.

‘De ESCO formule heeft zich ondertussen bewezen als een doeltreffende manier om impactvolle energiebesparingen te realiseren.’

Het contract van Van Roey Services garandeert besparingen van 16,5% op elektriciteit, 3% op aardgas en zelfs 100% op stookolie gedurende een periode van 10 jaar. Op twintig jaar loopt dit zelfs op tot 29% besparing voor elektriciteit en 15% voor aardgas. Wat dit project onderscheidt, is dat dit het eerste ESR-neutrale energieprestatiecontract in de publieke sector is. Hierdoor kunnen de investeringen gedeeltelijk uit de balans van de publieke partij worden gehouden, wat ruimte biedt voor nog meer ambitieuze projecten. Een ander groot voordeel is het inzetten van één gespecialiseerde partner die alle maatregelen doeltreffend op elkaar afstemt. Dit werkt pakken efficiënter dan wanneer je zoiets versnipperd aanpakt.

Bart Cox, Algemeen Directeur van Van Roey Services, onderstreept het belang van dergelijke energieprestatiecontracten: "Energierenovatie is een belangrijke katalysator om de klimaatdoelstellingen te behalen. Het lange termijnengagement dat we aangaan om de negen sites en vijftien scholen van de GO! Scholengroep Xpert energiezuiniger te maken, past naadloos in de duurzame strategie van onze organisatie. We zijn er natuurlijk ook trots op dat we tegelijk het comfort van de gebruikers kunnen garanderen. Het revitaliseren van ons bestaande patrimonium resulteert in een stimulerende omgeving voor de nieuwe generaties leerlingen."

Het revitaliseren van ons bestaande patrimonium resulteert in een stimulerende omgeving voor de nieuwe generaties leerlingen.'

Frederik Hindryckx, CEO van VEB, benadrukt de impact van dit project: "Meer dan 4.000 ton CO₂ zal worden bespaard, wat overeenkomt met het aanplanten van maar liefst 350 hectare bos. Dit project zal echt een verschil maken."

De fysieke werkzaamheden zijn gestart in juni 2023 en de voltooiing wordt verwacht binnen een jaar, waarna Van Roey Services het volledig geplande traject opstart om energie te besparen gedurende de komende 10 en 20 jaar.

Dit project toont nog maar eens aan dat samenwerking tussen publieke en private partners kan leiden tot aanzienlijke energie-efficiëntie en duurzaamheid. Van Roey Services speelt een sleutelrol in het realiseren van deze ambitieuze doelen. Bijdragen aan een groenere toekomst voor het onderwijs en de gemeenschap als geheel zit ingebakken in het Van Roey DNA.